Sælg klinik

Persondatapolitik

1.0 GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes FREITAG’s ("FREITAG’s", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via FREITAG’s hjemmesider, www.freitags.dk ("Hjemmesiden").

1.3 FREITAG’s er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til FREITAG’s kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2.0 HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.3 Når du tilmelder dig vores Nyhedsmail eller kontaktformularer, bliver du bedt om at oplyse titel, navn, e-mailadresse, dentale system og interesseområder m.m.

2.3.1 Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3.0 MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer deles ikke med andre. 

3.2 Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.3 To af disse databehandlere er Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.priva- cyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

3.4 FREITAG’s indsamler desuden oplysninger om brugerens adfærd via såkaldte cookies.

4.0 DINE RETTIGHEDER

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som data- ansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Henvendelse om berigtigelse rettes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.2.1 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsmails, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

4.3 Retten til sletning

4.3.Nyhedsbreve kan afmeldes direkte i nyhedsbrevet.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

4.6.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som modtager af nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os jfr. pkt. 7.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Køben- havn K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon +45 33 19 32 00.

5.0 SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

5.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev jfr. pkt. 2.3, vil såfremt du framelder dig blive slettet.

6.0 SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at ud- føre deres arbejde, har adgang til disse.

7.0 KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 FREITAG’s er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

FREITAG’s

Solbakken 51

DK-8240 Risskov

Tlf. nr.: 30 93 47 51

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

8.0 ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

9.0 VERSIONER

9.1 Dette er version 1.1 af FREITAG’s persondatapolitik dateret den 10. maj 2018.


 
FREITAG's
Solbakken 51
DK-8240 Risskov
T. +45 30 93 47 51
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cvr nr. 30061608

Copyright 2021: FREITAG's, Solbakken 51, 8240 Risskov